De Verbinding

In opdracht van: Academie voor Plastische Kunsten, jaar 4

De titel was "De Verbinding". Werken in en met de natuur, een oervorm van creativiteit. Een groepsopdracht. Alle leerlingen van het keramiekatelier hebben eraan meegewerkt. De foto's spreken voor zich.